ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การลดความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการทางการแพทย์

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)

                    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ได้พัฒนาและยกระดับการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง "ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านการใช้บริการ และให้บริการทางการแพทย์ ยกระดับความพึงพอใจให้กับประชาชน ตามโครงการบริการแนวใหม่เพื่อประชาชน One Day Surgery (ODS)

                   นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นเวลานาน ประกอบกับความแออัดในโรงพยาบาล จำนวนเตียง มาตรฐานการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แนวใหม่เพื่อประชาชนOne Day Surgery (ODS) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยใน และอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างคืน

                    โดยการเตรียมตัวเข้ารับบริการ ผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดมาจากบ้านตามคำสั่งแพทย์ เช่น การงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ซึ่งหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดไม่กี่ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเอง และกลับบ้านได้ภายในวันเดียว ทำให้ลดเวลานอนในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติระหว่างมาโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด ทำให้รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอเตียงว่าง ลดความแออัดในโรงพยาบาล

                   โรคหรือภาวะที่สามารถรับบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับได้ มีดังนี้

                   1. โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ

                   2. ถุงน้ำที่อัณฑะ

                   3. โรคริดสีดวงทวาร

                   4. ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

                   5. โรคเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหารและกระเพาะ

                   6. ภาวะหลอดอาหารตีบ

                   7. ภาวะอุดตันของหลอดอาหารจากมะเร็งหลอดอาหาร

                   8. ติ่งเนื้องอกในลำไส้

                   9. นิ่วในท่อน้ำดี

                   10. นิ่วในท่อของตับอ่อน

                   11. ภาวะท่อน้ำดีตีบ

                   12. ภาวะท่อตับอ่อนตีบ

                   กระทรวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการระบบดังกล่าว เริ่มจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วขยายไปอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพ ทั้งนี้ เกณฑ์เป้าหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS กำหนด ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2564

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน