จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การลดความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการทางการแพทย์

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)

                    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ได้พัฒนาและยกระดับการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง "ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านการใช้บริการ และให้บริการทางการแพทย์ ยกระดับความพึงพอใจให้กับประชาชน ตามโครงการบริการแนวใหม่เพื่อประชาชน One Day Surgery (ODS)

                   นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นเวลานาน ประกอบกับความแออัดในโรงพยาบาล จำนวนเตียง มาตรฐานการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แนวใหม่เพื่อประชาชนOne Day Surgery (ODS) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยใน และอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างคืน

                    โดยการเตรียมตัวเข้ารับบริการ ผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดมาจากบ้านตามคำสั่งแพทย์ เช่น การงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ซึ่งหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดไม่กี่ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเอง และกลับบ้านได้ภายในวันเดียว ทำให้ลดเวลานอนในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติระหว่างมาโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด ทำให้รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอเตียงว่าง ลดความแออัดในโรงพยาบาล

                   โรคหรือภาวะที่สามารถรับบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับได้ มีดังนี้

                   1. โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ

                   2. ถุงน้ำที่อัณฑะ

                   3. โรคริดสีดวงทวาร

                   4. ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

                   5. โรคเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหารและกระเพาะ

                   6. ภาวะหลอดอาหารตีบ

                   7. ภาวะอุดตันของหลอดอาหารจากมะเร็งหลอดอาหาร

                   8. ติ่งเนื้องอกในลำไส้

                   9. นิ่วในท่อน้ำดี

                   10. นิ่วในท่อของตับอ่อน

                   11. ภาวะท่อน้ำดีตีบ

                   12. ภาวะท่อตับอ่อนตีบ

                   กระทรวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการระบบดังกล่าว เริ่มจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วขยายไปอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพ ทั้งนี้ เกณฑ์เป้าหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS กำหนด ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2564

จำนวนคนอ่าน 55 คน จำนวนคนโหวต 0 คน