จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)

                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าร่วมพระราชพิธีได้

                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์มาร่วมสวดจำนวน 241 รูป พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้รับมอบหมายให้อัญเชิญพระชัยนวรัฐ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ

                   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมคำแปลพระราชทานให้แก่ผู้มาร่วมพิธี โดยหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลายพระหัตถ์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างความสุข ร่วมกัน” และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี” ซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เองทรงให้เพิ่มเติมพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

                   ประชากรชาวไทยสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ (www.prd.go.th) พร้อมรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) Thai TV Global Network (TGN), NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเครือข่ายทั่วประเทศ

จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน