จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงกลาโหม เปิดตัวมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย” เดินหน้าสร้างความปรองดอง

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)

                        กระทรวงกลาโหม เปิดตัวมาสคอต "น้องเกี่ยวก้อย” สัญลักษณ์การเดินหน้าสร้างความปรองดอง รักกัน คืนดีกัน และสัญญาว่าจะรักษาและทำตามสัญญาประชาคมเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

                   พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม  กล่าวถึงแนวคิดในการจัดทำมาสคอต "น้องเกี่ยวก้อย” ว่า การจัดทำมาสคอตดังกล่าว เพื่อสร้างสีสันและเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินหน้าสร้างความปรองดอง โดยจุดเด่นที่น้องเกี่ยวก้อยจะสื่อสารถึงประชาชน ได้แก่ น้องเกี่ยวก้อยเป็นเพศหญิง เนื่องจากเป็นตัวแทนของความอ่อนโยน ไม่นิยมความรุนแรง  ยิ้มหวาน  แสดงถึงความมีไมตรีจิต  ชูนิ้วก้อย  ต้องการเป็นมิตร รักกัน คืนดีกัน เปิดใจกว้าง พร้อมพูดคุยกับทุกคนทุกฝ่าย  สวมเสื้อสีขาว  สื่อถึงความบริสุทธิ์ใจ รูปหัวใจสีแดงตรงกลางเสื้อ สื่อถึงคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นหัวใจเดียวกันในการร่วมสร้าง  ความสามัคคีปรองดอง ผูกผ้าพันคอมีภาพการจับมือกันเป็นวงรอบ แสดงถึงการผนึกกำลังของคนในชาติ  สวมหมวกมีริบบิ้นสีธงชาติผูกรอบหมวก หมายถึงการนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

                   สำหรับกิจกรรมของ "น้องเกี่ยวก้อย” ได้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยการออกประชาสัมพันธ์และแจกสัญญาประชาคมฉบับย่อ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  นอกจากนี้  ได้จัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพ น้องเกี่ยวก้อย ในหัวข้อ "น้องเกี่ยวก้อยในสายตาคุณเป็นอย่างไร” ซึ่งผลการตัดสินภาพที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของผู้ใช้เฟสบุคนามว่า  Tanarat Thaipanich ซึ่งจะนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป

จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 0 คน