ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)

                  กระทรวงพลังงานเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2561 ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ขนาดรวม 1,500 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในหน่วยงานภายใต้ "โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”

                 สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใต้กำกับ ประกอบด้วย

                 1. ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  รวมถึง พื้นที่ว่างเปล่าในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ส่วนกลาง) ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 1 ระบบ และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ความจุพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 150 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2 ระบบ

    2. ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 300 กิโลวัตต์ ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

   3. ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 200 กิโลวัตต์ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตวิทยาลัยเกษตรนราธิวาส

                   ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการ ภายในต้นปี 2561  โดยระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานได้ถึง 2,006,314 หน่วยต่อปี คิดเป็นมูลค่า 8,326,202 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,183 ตันต่อปี รวมทั้ง ใช้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในอนาคตอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน