ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)

                    ไบโอดีเซล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผ่านการผลิตมาจากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ผสมกับเอทานอล (Ethanol) หรือ เมทานอล (Methanol) เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงโมเลกุลเล็กลง ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลและสามารถใช้ทดแทนได้

ไบโอดีเซลที่เหมาะสมกับการนํามาใช้กับเครื่องยนต์มากที่สุด และมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำมันดีเซล คือไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากไขสัตว์ที่นํามาผ่านกระบวนการทรานเอสเตอริฟิเคชัน เพื่อให้ได้สารเอสเทอร์เป็นไบโอดีเซลแบบแท้จริง หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ ซึ่งปัจจุบันมีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น สหพันธรัฐเยอรมัน สหรัฐอเมริการวมถึงประเทศไทย

สําหรับประเทศไทยโครงการศึกษาไบโอดีเซล เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันในอนาคต จึงได้ทรงมีพระราชดําริให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาร่วมดําเนินงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาดเล็ก ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ขนาดเล็กมีกําลังการผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่มมีการผลิตไบโอดีเซล และนํามาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์

กองงานส่วนพระองค์ที่วังไกลกังวล ซึ่งใช้งานได้ดีและไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ กับเครื่องยนต์ดีเซล วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการติดตั้งระบบผลิตเอทิลเอสเตอร์โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และปัจจุบันประเทศไทยไม่มีจำหน่ายน้ำมันดีเซล ๑๐๐% แล้ว ที่วางจำหน่ายกันอยู่คือ น้ำมันดีเซลผสม B๕ (ส่วนผสมจากปาล์ม ๕%) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในแต่ละยี่ห้อจะมีส่วนผสมน้ำมันปาล์มอยู่ที่ ๕% - ๗%

คุณสมบัติสําคัญของไบโอดีเซลที่แตกต่างจากน้ำมันดีเซล คือ สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเขม่าควันที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ นอกจากนี้ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่ใช้แล้ว ขณะเดียวกันการสนับสนุนให้มีการซื้อขายน้ำมันที่ใช้แล้วทําให้ลดอัตราการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากน้ำมันที่ใช้แล้วมีสารไดออกซิเจนที่เป็นสารก่อมะเร็ง ที่สําคัญในเชิงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การนำน้ำมันดีเซลที่ผลิตได้เองในประเทศมาใช้ร่วมกับน้ำมันดีเซล เป็นการลดการนําเข้าน้ำมันดิบ เพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร และเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต 

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน