จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา”

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)

                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2560 โดยใช้ชื่อว่า "กาวยประภา” เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                   "กาวยประภา” คำว่า "กาวย” อ่านว่า กา – วะ – ยะ เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง กวีผู้นำคำมาเรียงร้อยให้เป็นระเบียบ เกิดความสวยงาม ให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล เขียนให้โกรธ เศร้า หัวเราะ ขึ้นอยู่กับเจ้าของภาพจะสื่ออารมณ์ จินตนาการผ่านผลงานของตัวเอง

                   นิทรรศการฯ จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 168 ภาพ บันทึกเหตุการณ์นับแต่ปี 2559 - 2560 ซึ่งเป็นภาพการเดินทางต่างประเทศ สัตว์ทรงเลี้ยงในวังสระปทุม และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ ภาพเนื้อยเหนื่อย ของคุณบ๊อบแมวทรงเลี้ยง, ภาพงูเหลือมวังสระปทุมตัวที่ 68 รู้สึกน้องใหม่จะชอบ ซึ่งเป็นภาพของคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และงูที่พบในวังสระปทุม, ภาพถ่ายรูปตัวเอง ซึ่งเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปพระองค์ ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย, ภาพเทวดาประดับพระเมรุมาศ และนาข้าวจำลอง

                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายถึงภาพ "ฉัตรดอกไม้กรอง ชั้นบนสุด ฝีมือของข้าพเจ้า” ว่า ภาพนี้ยินดีนำเสนอมากเพราะว่าเป็นฝีมือข้าพเจ้า แต่มีคนช่วยทำอุบะ ทำจากดอกรักและดอกเข็มที่ทำจากผ้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ต้องค่อย ๆ ร้อยทีละชั้น ฤดูนี้มีข้อเสียคือดอกไม้หายากทั้งดอกมะลิและดอกรักราคาค่อนข้างแพง ต้องพยายามปลูกเอง หากใช้จำนวนมากก็ต้องซื้อ และอาจได้ไม่ครบที่ต้องการ พอร้อยเป็นช่อแล้วก็ติดอุบะ ติดดอกเข็มใช้กาวลาเท็กซ์ติด กว่าจะทำเสร็จใช้เวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง

                   ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  "กาวยประภา” ในราคาเล่มละ 900 บาท รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
จำนวนคนอ่าน 123 คน จำนวนคนโหวต 0 คน