จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ผ่านไปห้าวัน จังหวัดแพร่ มีอุบัติเหตุสะสม 48 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 58 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

วันที่ 2 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 1070 คน)

ผ่านไปห้าวัน จังหวัดแพร่ มีอุบัติเหตุสะสม 48 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 58 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยยอดของวันที่ 1 มกราคม 2561 นั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(2ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
ผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 นั้น จังหวัดแพร่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
 
สรุปยอดรวมทั้งห้าวัน ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดแพร่ คือตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 มียอดอุบัติเหตุสะสม 48 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 58 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
 
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลอีกด้วย /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว/พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 1071 คน จำนวนคนโหวต 0 คน