ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 682 คน)

จังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุสะสม 52 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 65 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(4ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
 
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561 จังหวัดแพร่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
 
สรุปยอดรวมทั้ง 7 วัน ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดแพร่ คือตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุสะสม 52 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 65 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เมื่อนำสถิติมาเปรียบเทียบกับปีใหม่ ปี 2560 การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 27 ราย และผู้เสียชีวิตลดลง 2 ราย
 
สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนายศราวุธ คชารักษ์ อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ , นายสนธยา สมบุตร อายุ 46 ปี ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ , นายไพโรจน์ จาดฤทธิ์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 160/3 หมู่ 6 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และเด็กชาย ณัทธพงศ์ จาดฤทธิ์ อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 160/3 หมู่ 6 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว/พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 683 คน จำนวนคนโหวต 0 คน