ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 162 คน)

          ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากผลผลิตในฤดูนาปี 2559 จำนวน 15,499 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขและขอดูข้าวเปลือกได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

จำนวนคนอ่าน 163 คน จำนวนคนโหวต 0 คน