จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่กำหนดฝึกอบรมหมู่บ้าน อพป. ประจำปี 2561

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ หรือ กอ.รมน.แพร่ กำหนดฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. ประจำปี 2561 จำนวน 4 หมู่บ้าน
 
นายสัมพันธ์ ช้างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ หรือ กอ.รมน. จังหวัดแพร่กล่าวว่า ทาง กอ.รมน. ภาค 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. ประจำปี 2561 ในส่วนของการฝึกจัดตั้ง และทบทวน จำนวน 58 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นฝึกจัดตั้ง 17 หมู่บ้าน การฝึกทบทวน 41 หมู่บ้าน ซึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดแพร่ได้รับงบประมาณ 4 หมู่บ้าน
 
ประกอบด้วยการฝึกจัดตั้ง บ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ฝึกระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2561 การฝึกทบทวนอีก 3 หมู่บ้านคือ บ้านวังลึก หมู่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ฝึกระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2561 , บ้านแหลง หมู่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ฝึกระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2561 และบ้านแม่ลัว หมู่ 4 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ ฝึกระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว/พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 214 คน จำนวนคนโหวต 0 คน