ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 6 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 382 คน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561
 
นางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องฟอง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และยังสามารถฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองได้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561 ขึ้น
 
โดยเช้าวันนี้(6ม.ค.61) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการแข่งขันต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันหันมาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเกิดจิตสำนึกและเจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ตามนโยบายการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย
 
สำหรับตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นั้นมี 9 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพที่ขึ้นชื่อคือช่างตีเหล็กผลิตเครื่องมือทำการเกษตรเช่น จอบ เสียม มีด พร้า เคียว และเป็นแหล่งตัดเย็บเสื้อผ้าที่ขึ้นชื่ออีกตำบลหนึ่งของจังวัดแพร่ พร้อมโชว์ชุดผ้ามัดย้อมของแต่ละสีมาร่วมการแข่งขันอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายของตำบลร่องฟอง และโชว์การเต้นบาสโลบโชว์อีกด้วย /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 383 คน จำนวนคนโหวต 0 คน