จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่กำหนดจัด “นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”

วันที่ 8 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 404 คน)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงาน
"นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -15.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่
 
นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดแพร่กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -15.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้บริการผู้ว่างงาน ประชาชน คนหางาน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ คนพิการ และผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ในการหางานทำ เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนหางาน/ผู้ว่างงานได้มาพบ และสมัครงานสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงทันที และนายจ้างมารับสมัครและสัมภาษณ์งานกว่า 10 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 250 อัตรา พบกับกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ วัดบุคลิกภาพ คัดกรองผู้สมัคร ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การลงทะเบียนไปทำงานในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และการให้บริการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่เอกสาร การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 และการตอบปัญหาชิงรางวัล
 
สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว , สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) , สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ผู้สมัครงานควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย พร้อมรับการสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1721 และหมายเลข 0 5451 1807 ในวันและเวลาราชการ /.
จำนวนคนอ่าน 405 คน จำนวนคนโหวต 0 คน