จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 348 คน)

จังหวัดแพร่โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ค่ำวานนี้(8ม.ค.61) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยมุ่งเน้นเป็นนิทรรศการมีชีวิต เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร กระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและสนใจในการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตด้านชนิดและพันธุ์พืชในแต่ละฤดูกาลที่เหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนให้เกษตรกร "ปลูกพืชที่ตนเองกิน กินพืชที่ตนเองปลูก โดยนิทรรศการจะมีไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
 
ในการจัดนิทรรศการดังกล่าวมีการประกวดผลผลิตการเกษตร ปี 2561 จำนวน 5 ประเภท 6 ชนิดได้แก่ประเภทผักสวนครัว รางวัลที่ 1 นายสนอง ส่งศรี บ้านเลขที่ 260/1 หมู่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประเภทกล้วยน้ำว้า (ดิบ) รางวัลที่ 1 นายสุทิน ทะแก้ว บ้านเลขที่ 547 หมู่ 1 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ประเภทฟักทอง รางวัลที่ 1 นางสิราวรรณ น้อยเอ้ย บ้านเลขที่ 205 หมู่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ประเภทฟักเขียวกลม (ใหญ่) รางวัลที่ 1 นายพงศพัศ เสรีจารุวัฒน์ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 11 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทฟักลูกยาว (ใหญ่) รางวัลที่ 1 นางสาวบรรณฑวรรณ ปลอดโปร่ง บ้านเลขที่ 19 หมู่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และประเภทส้มเขียวหวาน รางวัลที่ 1 นางกมลชนก เพ็งแสน บ้านเลขที่ 39 หมู่ 6 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 349 คน จำนวนคนโหวต 0 คน