จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2561

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 608 คน)

จังหวัดแพร่จัดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ในวันที่ 7-15 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ค่ำวานนี้(8ม.ค.61) ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 7-15 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่ ตลอดจนการจัดกิจกรรมนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ เป็นของขวัญให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
 
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร มีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ราคาฉบับละ 50 บาท เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการสนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ลุ้นรางวัลใหญ่รถกระบะและรถเก๋ง มีการละเล่น มหรสพและการจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 609 คน จำนวนคนโหวต 0 คน