จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐให้บริการประชาชนอำเภอลอง

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 309 คน)

จังหวัดแพร่จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐให้บริการประชาชน ที่บ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง เพื่อนำการบริการด้านการแพทย์และให้บริการประชาชนในเชิงรุก
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(9ม.ค.61) ที่โรงเรียนบ้านนาตุ้ม หมู่ 9 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดแพร่ หรือ พอ.สว. พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศล นำการบริการด้านการแพทย์ลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนทั้งการตรวจรักษาคัดกรองผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันการให้บริการด้านทันตกรรม และการมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระจ้ำพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 มกราคม ของทุกปี
 
จังหวัดแพร่ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ลำดับที่ 56 ในปี 2559 โดยมีหน้าที่จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม
 
พร้อมกันนี้จังหวัดแพร่ยังได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก และเป็นการเข้ารับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กลอง และตำบลใกล้เคียงของอำเภอลอง /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 310 คน จำนวนคนโหวต 0 คน