ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ Kick Off การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 277 คน)

จังหวัดแพร่ Kick Off การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของไฟป่าและหมอกควัน โดยกำหนดช่วงห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(11ม.ค.61) ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำประชาชนปั่นจักรยานรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ไปยังเทศบาลตำบลป่าแมต เพื่อร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการ Kick Off การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 พร้อมแถลงข่าวการดำเนินการรณรงค์ไม่เผาในทุกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของไฟป่าและหมอกควัน และสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ต่ำกว่า10 ไมครอน หรือ PM10 ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยหากมีค่าเกินกว่ามาตรฐานคือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีผลกรทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย โดยจังหวัดแพร่ได้กำหนดช่วงห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเผาทั้งในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า และพื้นที่ริมถนน
 
พร้อมกันนี้จังหวัดแพร่ยังได้สาธิตการดับไฟป่าโดยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า การสาธิตการทำแนวเขตกันไฟ การสาธิตใช้เครื่องอัดฟางข้าวแทนการเผาทิ้ง การมอบอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์แก่นายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในพื้นที่ และปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ด้วยการไม่เผาทุกประเภท /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 278 คน จำนวนคนโหวต 0 คน