จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่จัด “นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 301 คน)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงาน
"นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพในเทศกาลปีใหม่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(11ม.ค.61) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และนายจ้าง ได้จัดงาน "นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” เพื่อให้บริการผู้ว่างงาน ประชาชน คนหางาน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ คนพิการ และผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ในการหางานทำ เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนหางาน/ผู้ว่างงานได้มาพบ และสมัครงานสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพในเทศกาลปีใหม่
 
นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดแพร่กล่าวว่า กิจกรรมนัดพบแรงงานในวันนี้มีตำแหน่งงานสำหรับประชาชน คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ คนพิการ และผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ผู้สูงอายุ จำนวน 34 ตำแหน่ง 358 อัตรา มีนายจ้าง สถานประกอบการจำนวน 12 แห่ง มารับสมัครและสัมภาษณ์ พร้อมบรรจุงานทันที นอกจากนี้ยังมีการ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่เอกสาร การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 และการตอบปัญหาชิงรางวัลอีกด้วย /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 302 คน จำนวนคนโหวต 0 คน