จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 407 คน)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(12ม.ค.61) นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การแจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดแพร่ และส่วนราชการ องค์กร ร้านค้าต่างๆ ได้มอบของขวัญแก่เด็กและผู้ปกครอง พร้อมเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นั้นเปิดสอนและดูแลเด็กออทิสติก เด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 207 คน การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นการเติมเต็มให้น้องๆเหล่านี้ ให้มีโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไป /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 408 คน จำนวนคนโหวต 0 คน