ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 495 คน)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(12ม.ค.61) นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การแจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดแพร่ และส่วนราชการ องค์กร ร้านค้าต่างๆ ได้มอบของขวัญแก่เด็กและผู้ปกครอง พร้อมเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นั้นเปิดสอนและดูแลเด็กออทิสติก เด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 207 คน การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นการเติมเต็มให้น้องๆเหล่านี้ ให้มีโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไป /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 496 คน จำนวนคนโหวต 0 คน