ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เปิดศาลากลางต้อนรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 381 คน)

จังหวัดแพร่เปิดศาลากลางต้อนรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมให้เด็กเยี่ยมชมและนั่งทำงานเซ็นหนังสือที่โต๊ะประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(13ม.ค.61) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ ทางนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีสถานที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญของชาติ พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดห้องทำงานให้กับเด็กๆ ได้เยี่ยมชมและนั่งโต๊ะทำงานภายใต้ชื่อ อนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยให้เด็กๆนั่งเซ็นหนังสือราชการ ขอความร่วมมือให้นักเรียนในโรงเรียนปฏิบัติตามคำขวัญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้กับเด็กๆประจำปี 2561 ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
 
ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้กระจายการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในหลากหลายพื้นที่ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 8 อำเภอ
 
สำหรับประวัติความเป็นมาของวันเด็กนั้น วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของประเทศชาติ /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 382 คน จำนวนคนโหวต 0 คน