จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการ เข้าวัดในวันพระ ตามโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด”

วันที่ 16 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ตามโครงการ "ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(16 ม.ค. 61) เวลา 06.00 น. ที่วัดพงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ โครงการ " ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด ” ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ หรือโรงเรียน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถาบันหลักของชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังได้เปิดแพรคลุมป้ายต้นพิกุล ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2529 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพงป่าหวาย /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 181 คน จำนวนคนโหวต 0 คน