ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี

วันที่ 16 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 520 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม ด้วยพลังผู้นำสตรีทุกภาคส่วน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(16ม.ค.61) ที่บ้านวงศ์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรี เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม ด้วยพลังผู้นำสตรีทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มผู้นำสตรีจำนวน 100 คน
 
โดยมีการน้อมนำเอาพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้เมื่อปี 2546 มาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ถือไปปฏิบัติ มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทไทย และสตรีไทยและสตรีชาวแพร่ มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแบ่งกลุ่มตามฐานความรู้ ทั้งเรื่องของอาหาร การแต่งกาย การดูแลสุขภาพ การแต่งหน้า การทำผมออกงานอย่างง่ายด้วยตนเอง และการออกงานสังคม งานขันโตก "แม่ญิงเมืองแป้ นุ่งซิ้น กิ๋นข้าวแลง” ตลอดจนการแสดงแบบผ้าพื้นเมือง ผ้าไทย การแสดงซอพื้นบ้าน และรำวงย้อนยุค /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 521 คน จำนวนคนโหวต 0 คน