จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี

วันที่ 16 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 511 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม ด้วยพลังผู้นำสตรีทุกภาคส่วน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(16ม.ค.61) ที่บ้านวงศ์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรี เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม ด้วยพลังผู้นำสตรีทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มผู้นำสตรีจำนวน 100 คน
 
โดยมีการน้อมนำเอาพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้เมื่อปี 2546 มาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ถือไปปฏิบัติ มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทไทย และสตรีไทยและสตรีชาวแพร่ มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแบ่งกลุ่มตามฐานความรู้ ทั้งเรื่องของอาหาร การแต่งกาย การดูแลสุขภาพ การแต่งหน้า การทำผมออกงานอย่างง่ายด้วยตนเอง และการออกงานสังคม งานขันโตก "แม่ญิงเมืองแป้ นุ่งซิ้น กิ๋นข้าวแลง” ตลอดจนการแสดงแบบผ้าพื้นเมือง ผ้าไทย การแสดงซอพื้นบ้าน และรำวงย้อนยุค /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 512 คน จำนวนคนโหวต 0 คน