ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

วันที่ 22 มี.ค. 2561 )

นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะกรรมการกาชาดจังหวัดแพร่    นายสกลุไชย  จูมทอง นายอำเภอวังชิ้น นางธนพร  จูมทอง  นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  คณะกรรมการกิ่งกาชาด อำเภอวังชิ้น ออกรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ปริมาณโลหิต. 30,000 ซีซี.  ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน  20 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน  16 ราย


โชคชัชกาญ  ราชฟู  ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 0 คน