ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
กระทรวงการคลังเตือนแชร์ลูกโซ่สายพันธุ์ใหม่

วันที่ 22 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)

กระทรวงการคลังเตือนแชร์ลูกโซ่สายพันธุ์ใหม่

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่จังหวัดแพร่ แนะนำการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เตือนภัยร้ายจากแชร์ลูกโซ่สายพันธุ์ใหม่และการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

 

(22 มี.ค. 61) ที่โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ นายสุรศักดิ์  พิชิตผจงกิจผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง       ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้ความรู้กับประชาชน ในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเล่นแชร์ และการเล่นแชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย และการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน แนวทางการป้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

โดยในปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากของสถานบันการเงินมีค่าตอบแทนน้อย  จึงเกิดธุรกิจการเงินนอกระบบ หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน หรือระดมทุน ในลักษณะให้ผลตอบแทนสูง ในลักษณะ "แชร์ลูกโซ่” หรือชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกและสร้างเครือข่ายหรือเรียกกันว่า "ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่” สร้างความเสียหาย สูญเสียทรัพย์สิน เกิดความเดือนร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งความผิดของ "ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่” เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนถึง 1 ล้านบาท

 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน กล่าวว่า ขอแนะนำประชาชนให้จำกฏง่ายๆ คือ โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ไม่มีการลงทุนอะไรที่ให้ 40% - 60% ต่อเดือน  อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้า คนใกล้ตัว ก็เชื่อไม่ได้  ห่างไกลแชร์ลูกโช่ ครอบครัวสุขสันต์ เงินทองอยู่ครบ หากมีผู้มาชวนให้ลงทุน ไม่แน่ใจ ขอให้โทรศัพท์สอบถาม 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

 

นายโชคชัชกาญ  ราชฟู ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์แพร่

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน