ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
แรงงานจังหวัดแพร่ ออกตรวจสารเสพติดสถานประกอบการ ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

วันที่ 22 มี.ค. 2561 )

แรงงานจังหวัดแพร่ ออกตรวจสารเสพติดสถานประกอบการ ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

นางสาวปราณี  ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดแพร่ ออกรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่  จากการสุ่มตรวจหาสารเสพติดใน ปัสสาวะ ลูกจ้าง จำนวน  8 ราย พบผลที่ต้องสงสัยว่ามีสารเสพติด 3 ราย จึงส่งเข้าศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูอําเภอหนองม่วงไข่

โชคชัชกาญ  ราชฟู  ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน