ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่อบรมทบทวนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่

วันที่ 23 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)

จังหวัดแพร่อบรมทบทวนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(23มี.ค.61) ที่ห้องประชุม จดหมายเหตุศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกลุ่มจังหวัดต้นแบบ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอด-ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 
จังหวัดแพร่จึงได้กำหนดให้มีการอบรมทบทวนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับเจ้าหกน้าที่หน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมกันถึง 377 คน โดยได้ฝึกทบทวนตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย และมีการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น ให้สามารถใช้ดับเพลิงในเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยไม่ให้เกิดขึ้นเป็นการลุกลามใหญ่โตได้
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน