ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน

วันที่ 23 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ฝึกอาชีพที่ตนเองต้องการและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(23มี.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ในจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและฝึกอาชีพที่ต้องการ พร้อมทั้งมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยจังหวัดแพร่มีผู้เข้ารับการบำบัดและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยใช้หลักสูตรอบรม 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เป็นวิทยากรฝึกสอนอาชีพดังกล่าว /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 107 คน จำนวนคนโหวต 0 คน