ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ทัพภาคที่ 3 แนะผู้ว่าฯ ภาคเหนือ แก้ปัญหาหมอกควัน “ปิดป่าแบบมีเงื่อนไข พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด”

วันที่ 25 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 1198 คน)

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ระดับภาค ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับส่วนหน้า ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค เป็นประธานการประชุมฯ และมี พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมดังกล่าวแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใช้อำนาจตามกฏหมายปิดป่าแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่  25-31 มีนาคม 2561 โดยราษฎรที่จะเข้าไปในเขตป่าจะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พ่นหรือสเปร์น้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่อากาศ ให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ จิตอาสา ท้องถิ่น ท้องที่ และ เครือข่ายในพื้นที่ร่วมรณรงค์อย่างเข้มข้นในการแก้ไขปัญหา และให้ใช้มาตรการทางกฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดตามามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ 
จำนวนคนอ่าน 1199 คน จำนวนคนโหวต 0 คน