ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดแพร่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 25 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 245 คน)

วันที่ 24  มีนาคม  2561 เวลา 15.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดแพร่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบแนวทางและมาตรการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้

1. การปิดป่าโดยมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2561 โดยห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปในเขตพื้นป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าอนุรักษ์ หากมีความจำเป็นเข้าไปในเขตป่าดังกล่าว จะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

2. การรณรงค์เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดพ่นหรือสเปรย์น้ำไปในอากาศทุกวันตามที่จังหวัดได้กำหนดไว้ และให้หน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือก่อสร้างทาง ได้ฉีดพ่นและรดน้ำเส้นทางที่กำลังา่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง

3. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยให้อำเภอบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดชุดเคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเผา และให้ชุดลาดตระเวนเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติหน้าที่

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

จำนวนคนอ่าน 246 คน จำนวนคนโหวต 0 คน