ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอำเภอร้องกวาง

วันที่ 25 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 732 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอร้องกวาง เพื่อรับทราบผลปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอร้องกวาง เพื่อรับทราบผลปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอร้องกวาง ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง ปลัดอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของชุดเฝ้าระวังและลาดตระเวนประจำหมู่บ้านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งและลงทะเบียนราษฎรที่เข้าไปในพื้นที่ป่า ตามประกาศจังหวัดแพร่ ห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปกระทำการใดๆ ในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่  25-31 มีนาคม 2561 ณ บ้านเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดเฝ้าระวังและลาดตระเวนประจำหมู่บ้านและตำบลของตำบลน้ำเลา และตำบลบ้านเวียง รวมทั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนพื้นที่ป่า ณ ม่อนแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 

จำนวนคนอ่าน 733 คน จำนวนคนโหวต 0 คน