ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมประชารัฐ รวมพลังสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสุขของคนในชาติ"

วันที่ 25 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 248 คน)

จังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมประชารัฐ รวมพลังสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสุขของคนในชาติ" เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสุขให้กับประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(25มี.ค.61) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ประชารัฐ รวมพลังสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสุขของคนในชาติ" ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ และมณฑลทหารบกที่ 35 จัดขึ้น โดยมีพันเอก วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ สร้างความสุขให้กับประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมมีการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ   การตรวจสุขภาพโดยหน่วยแพทย์ทหาร การประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน การบริการตัดผมฟรี กิจกรรมขยะแลกไข่ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาประหยัด การทำหมันและฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

จำนวนคนอ่าน 249 คน จำนวนคนโหวต 0 คน