ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เตรียมรับภัยแล้ง ประชารัฐ-ร่วมใจต้านภัยแล้ง สร้างทำนบกระสอบทรายกั้นน้ำยม

วันที่ 27 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)

จังหวัดแพร่เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ประชารัฐ-ร่วมใจต้านภัยแล้ง ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและประชาชนร่วมกันสร้างทำนบกระสอบทรายชะลอการไหลของน้ำยม เพื่อให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(27มี.ค.61) ที่บริเวณลำน้ำยม บ้านวังวน ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสา ซึ่งร่วมกับหน่วยงานต่างๆของอำเภอสูงเม่น จัดกิจกรรมประชารัฐ-ร่วมใจต้านภัยแล้ง ด้วยการนำทรายมาบรรจุใส่กระสอบแล้วนำไปสร้างเป็นทำนบกั้นน้ำในลักษณะฝายน้ำล้น โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น ได้นำประชาชนในพื้นที่ร่วมกับทหาร และนักศึกษา ครูจาก กศน. อำเภอสูงเม่น เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว
 
ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดแพร่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักและสายสำคัญของจังหวัดแพร่ แต่ไม่มีเขื่อน หรืออ่างเก็บกักน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับน้ำในลำน้ำให้มีปริมาณสูงขึ้น ส่งผลดีต่อระบบบ่อน้ำตื้น ระบบประปาในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ และสามารถสูบเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับในช่วงเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่แห่งนี้ก็สามารถปรับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่นน้ำได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 130 คน จำนวนคนโหวต 0 คน