ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดจัดมหกรรมการแข่งขันตีกลองปู่จา เนื่องในเทศกาลงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 27 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)

จังหวัดแพร่กำหนดจัดมหกรรมการแข่งขันตีกลองปู่จา เนื่องในเทศกาลงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระพุทธธรรมจักร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
 
นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่กล่าวว่า ท.ท.ท.แพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญการตีกลองปู่จา ซึ่งเป็นกลองประจำวัดในอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่โบราณใช้ตีเพื่อเป็นพุทธบูชา และงานประเพณีอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและท้องถิ่น มีความสำคัญในระดับหมู่บ้าน เพราะกลองปู่จาบอกสัญญาต่างๆ เช่น ตีเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับศาสนกิจ และเพื่อแจ้งให้ชุมชนรับทราบถึงวัดธรรมสวนะและวันโกน กล่าวคือ เป็นการตีเพื่อเตือนศรัทธาชาวบ้านให้ทราบว่าพรุ่งนี้จะถึงวันพระ จะตีในวันแรม 7 ค่ำ วันแรม 14 ค่ำ หรือวันขึ้น 7 ค่ำ วันขึ้น 14 ค่ำ เพราะในสมัยก่อนไม่มีสื่อใดๆที่จะบอก วัน เดือน ปี นอกจากปฏิทิน ซึ่งบางครอบครัวไม่มี เพื่อเตรียมภัตตาหารไว้ใส่บาตร / ตีกลอง เพื่ออนุโมทนาช่วงชาวบ้านมาทำบุญและใส่บาตรวันพระ โดยจะตีหลังการทำบุญตอนเช้า /ตีกลองเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่า พระสงฆ์เทศนาพระธรรมเสร็จสิ้น(หลังเทศน์ธรรม) /ตีกลองเพื่อเป็นสัญญาณบอกแก่เทวดาเพื่อร่วมอนุโมทนาการทำบุญในครั้งนั้นๆ เรียกว่า "ป่าวอินทร์ป่าวพรหม”/ตีกลองในเวลาพระสงฆ์จะเริ่มฉันท์(11 นาฬิกา) /ตีกลองเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุ หรือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น ไฟไหม้ ระดมคนไล่ล่าโจร น้ำท่วม เป็นต้น และตีกลองประโคมในเทศกาลต่างๆเช่น งานทำบุญสลากภัต งานบุญเฉลิมฉลองกุฎิวิหาร เป็นต้น
 
ปัจจุบันการตีกลองปู่จา เริ่มจางหายไปเนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตีกลองปู่จาให้คงอยู่คู่กับพุทธศาสนาและสังคมไทย จึงได้จัดมหกรรมการแข่งขันตีกลองปู่จา เนื่องในเทศกาลงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลาตั้งแต่ 16.00 น ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธธรรมจักร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จำนวน 2 ประเภท คือประเภทเยาวชนและประเภทหัววัด ของจังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะอันดับ2 เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะอันดับ 2,000 บาท (ทุกทีมที่เข้าแข่งขันมีค่าเดินทางให้) ชมพิธีเปิดการตีกลองปู่จาจากปรมาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ ชมมหกรรมการตีกลองปู่จาพร้อมกัน ชมกาดวิถีคนแพร่วิถีช่อแฮ และเลือกทานอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่มสมุนไพรฟรี สำหรับทีมหัววัดและทีมเยาวชน ที่สนใจที่จะส่งเข้าประกวดตีกลองปู่จา สมัครได้ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โทร 097-9242139 รับจำนวนจำกัด
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 145 คน จำนวนคนโหวต 0 คน