ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)

จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่วัดสันป่าสัก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ เวลา 16.00 น.
 
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่วัดสันป่าสัก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ วัดดอนชัย ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น วัดศรีเกษม ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย วัดผาราง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง วัดทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ และวัดสัมฤทธิบุญ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น 
 
จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะบุคคล และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น การแต่งกาย ชุด ชุดสุภาพสีขาว หรือสีครีม
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 107 คน จำนวนคนโหวต 0 คน