ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 28 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(28มี.ค.61) ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนายอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง และมอบให้กับอำเภอหนองม่วงไข่ ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา
 
สำหรับการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นั้น รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ดำเนินการในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง โดยจังหวัดแพร่มีสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เกิดอุบัติเหตุ 38 ครั้ง บาดเจ็บ 42 คน เสียชีวิต 1 คน
 
โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ใน 365 วัน เป็นวาระจังหวัดแพร่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนจังหวัดแพร่ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเดินทางใน 365 วัน บนทุกเส้นทางของจังหวัดแพร่ ต้องปลอดภัย ภายใต้วาระ ประเทศไทยปลอดภัย โดยให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ให้อำเภอใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยจัดให้มี 1 หมู่บ้าน 1 ทีม ขับเคลื่อนการขับขี่อย่างปลอดภัย ในการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน