ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 29 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)

จังหวัดแพร่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อเย็นวานนี้(28มี.ค.61) ที่วัดสันป่าสัก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามมติมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดขึ้นในวันที่ 28 ของทุกเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
โดยจังหวัดแพร่ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 8 วัด 8 อำเภอของเย็นวานนี้(28มี.ค.61) คือที่วัดสันป่าสัก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ วัดดอนชัย ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น วัดศรีเกษม ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย วัดผาราง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง วัดทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ และวัดสัมฤทธิบุญ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน