ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและมอบความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ที่จังหวัดแพร่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(15มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ครั้งที่ 2/2561 ของภาคเหนือ โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การตัดไม้ทำลายป่า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ชุดพยัคฆ์ไพร ชุดพญาเสือ ชุดเหยี่ยวดง ชุดฉลามขาว ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องของ การตัดวงจรหรือทำลายโครงสร้างขบวนการตัดไม้ทำลายป่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย การเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามให้กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มอบความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งด้านการจัดทำประกันชีวิตหมู่ การช่วยเหลือซ่อมแซมก่อสร้างที่พักที่อาศัยของครอบครัวเจ้าหน้าที่ ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 7 ราย
 
พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการประชุมสัญจรที่จังหวัดแพร่ว่า ได้ยกขบวนมาประชุมที่แพร่เพราะที่แพร่ก็ยังมีขบวนการตัดไม้ทำลายป่าอยู่มากพอสมควร โดยมาช่วยกันคิดว่าจะบูรณาการร่วมกันอย่างไรให้สามารถลดระดับการตัดไม้และเลิกไปในที่สุด หากมีการกระทำก็ต้องดำเนินคดี ด้านการลักลอบตัดไม้ก็ได้ให้ทาง กอ.รมน. จัดทำบัญชีรายชื่อทั้งขบวนการ ผู้มีส่วนร่วม หากเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริง
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่า ป่าที่ทางการทวงคืนมาแล้วนั้น หากป่าไม่มีคนอยู่ต้องมีการฟื้นฟู โดยจะปลูกโดยไม่ต้องปลูกคือ ไม่ให้มีการบุกรุกซ้ำ ส่วนป่าที่มีคนอยู่ก็จะมีการจัดระเบียบให้คนอยู่กับป่าคือรัฐได้ป่าไม้ ประชาชนได้ที่ทำกิน โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เช่นป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขโดยมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน เข้ามาเกิดพื้นที่ป่ามากขึ้น ประชาชนก็มีความสุข /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ /
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 292 คน จำนวนคนโหวต 0 คน