ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2561)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2560)
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2560)
     
จังหวัดแพร่จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16/01/2562) จังหวัดแพร่จัดงานวันครูประจำปี 2562 น้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (16/01/2562)
จังหวัดแพร่จัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา (16/01/2562) อ.อ.ป. แพร่กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 (15/01/2562)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (15/01/2562) จังหวัดแพร่กำหนดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 (15/01/2562)
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 (15/01/2562) เกษตรกรชาวอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่หันมาเพาะเลี้ยง อ้น เพื่อสร้างราย (15/01/2562)
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน “เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่” (15/01/2562) ผวจ.แพร่เปิดศาลากลางจังหวัดแพร่ต้อนรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12/01/2562)
คณะรัฐมนตรีเตรียมประชุม ครม. สัญจร ที่จังหวัดลำปาง (11/01/2562) สหภาพยุโรป ประกาศปลดใบเหลืองด้านการประมงของไทย (11/01/2562)
รัฐบาลงัดมาตรการ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก (11/01/2562) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 (11/01/2562)
จังหวัดแพร่ทำการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 (11/01/2562) มารู้จัก.............โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ (10/01/2562)
ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพายุปาบึก (10/01/2562) รัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (10/01/2562)
รู้ไหม....ต่อไปไม้ยืนต้นสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ (10/01/2562) วัดธรรมานุภาพ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เชิญร่วมทำบุญ “ประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง (10/01/2562)
จังหวัดแพร่สัมผัสกับอากาศหนาว หลังฝนตกมาหลายวันชมวิวบนพระธาตุดอยเล็ง (10/01/2562) จังหวัดแพร่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเชิงรุก (10/01/2562)
     
กำหนดกิจกรรมอาสาอาสาในนามรัฐบาล (14/12/2561)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2561)
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2561)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2561)
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2561)
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2561)
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2561)
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2561)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2561)
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2561)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2560)
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2560)
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2560)
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2560)
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2560)