จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2561)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2560)
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2560)
     
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ของชาติ (19/10/2561) จังหวัดแพร่ ขอเชิญเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 (19/10/2561)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต ร. 5 (19/10/2561) บ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง เตรียมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว (19/10/2561)
จังหวัดแพร่จัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอสอง (18/10/2561) กระทรวงเกษตรฯ สรุปผลการดำเนินงาน 4 ปี แก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ (18/10/2561)
จังหวัดแพร่........พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบปะสมาชิกพรรค เพื่อหยังเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรค (18/10/2561) จังหวัดแพร่จัดพิธีส่งตัวนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์ (18/10/2561)
เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (17/10/2561) ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด เนื่องในวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (17/10/2561)
กระทรวงศึกษาจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (17/10/2561) จังหวัดแพร่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16/10/2561)
จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” (15/10/2561) จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 14 ต.ค. นี้ ที่กาดสามวัย (13/10/2561)
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (12/10/2561) จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (12/10/2561)
รัฐบาลแจง ครม.อนุมัติหลักการกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เบื้องต้น แต่ให้ปรับรายละเอียดอย่างเหมาะสม ลดภาระประชาชน (12/10/2561) จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต ร. 9 (11/10/2561)
อนิสงจากเทศกาลกิจเจ พืชผักราคาดี เกษตรกรบอกขายดีกว่าช่วงอื่นๆ (11/10/2561) จังหวัดแพร่……นำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (11/10/2561)
จังหวัดแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานกิ๋นสลากหลวง ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ (10/10/2561) เริ่มแล้วเทศกาลกินเจ ประชาชนให้ความสนใจทานอาหารเจกันมากขึ้น (09/10/2561)
     
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2561)
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2561)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2561)
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2561)
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2561)
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2561)
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2561)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2561)
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2561)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2560)
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2560)
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2560)
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2560)
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2560)
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2560)