จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2561)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2560)
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2560)
     
จังหวัดแพร่ป้องกันอุบัติเหตุระยะยาว สร้างถนนปลอดภัย 365 วัน (20/04/2561) จังหวัดแพร่จัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรกรไทยพัฒนา (20/04/2561)
ผลสำรวจมีข่าวดีว่าประชากรช้างไทย มีอัตราเพิ่มขึ้น (20/04/2561) จังหวัดแพร่จัดสวดเบิกสี่มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล (20/04/2561)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า (19/04/2561) จังหวัดแพร่มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางโครงการยิ้มสวยเสียงใส ที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ (19/04/2561)
จังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (18/04/2561) นางสาวนิตย์ประภา คิดชอบ คว้าตำแหน่งนางสงกรานต์เมืองแพร่ (18/04/2561)
ชุมฉ่ำไปกับสงกรานต์เมืองแพร่ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา (17/04/2561) ข้าราชการ ประชาชน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (17/04/2561)
เกิดพายุฝนตก ส่งผลให้ดอกลมแล้งหักโค่นทับสายไฟฟ้า (17/04/2561) ผลพวงจากการกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนช่วงสงกรานต์ (13/04/2561)
ผู้ว่าฯ แพร่ ย้ำให้บังคับใช้มาตรการทางกฏหมายจราจรอย่างเข้มงวด (12/04/2561) จังหวัดแพร่ออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11/04/2561)
อบต. ห้วยโรงจัดสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีพื้นบ้าน (11/04/2561) จังหวัดแพร่.........เชิญชวนเลือกซื้อผ้าหม้อห้อมมาสวมใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11/04/2561)
จังหวัดแพร่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10/04/2561) จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ้งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2561 (10/04/2561)
จังหวัดแพร่ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (06/04/2561) จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (05/04/2561)
จังหวัดแพร่จัดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดแพร่ประจำปี 2561 (05/04/2561) จังหวัดแพร่จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ (05/04/2561)
     
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2561)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2561)
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2561)
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2561)
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2561)
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2561)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2561)
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2561)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2560)
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2560)
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2560)
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2560)
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2560)
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2560)
กระทรวงกลาโหม เปิดตัวมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย” เดินหน้าสร้างความปรองดอง (15/12/2560)