ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (06/03/2562)
เอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ใบแสดงประมาณจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ราคากลางงานจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ (04/02/2562)
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (17/01/2562)
     
จังหวัดแพร่เชิญส่งผลงาน “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ชิงเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท (22/03/2562) จังหวัดแพร่กำหนดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/03/2562)
จังหวัดแพร่ เตรียมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (22/03/2562) กาชาดแพร่ อบรมอาสาสมัครเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล (21/03/2562)
จังหวัดแพร่ จัดประชุมเตรียมจัดงาน มหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2562 (21/03/2562) จังหวัดแพร่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ (21/03/2562)
จังหวัดแพร่ยังคงใช้แผนปฏิบัติการพ่นฉีดน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ (21/03/2562) จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2562 (21/03/2562)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 (21/03/2562) จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ sport for All 4.0 ประจำปี 2562 (21/03/2562)
จังหวัดแพร่จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนตามโครงสร้างโครงการจิตอาสาพระราชทาน (20/03/2562) ผู้ว่าฯ แพร่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมเร่งเยียวยาผู้ประสบวาตภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ (20/03/2562)
ชาวอำเภอลอง พร้อมใจอนุรักษ์ประเพณีแห่ครัวตาน ล่องน้ำยม ไหว้สาพระธาตุแหลมลี่ (20/03/2562) จังหวัดแพร่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (19/03/2562)
จังหวัดแพร่ร่วม กกต.แพร่ และทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง (19/03/2562) จังหวัดแพร่เตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถ เลขสวย (19/03/2562)
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอประกวด“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท (18/03/2562) สถิติจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด (18/03/2562)
จังหวัดแพร่ ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (18/03/2562) โรงเรียนพระปริยัติธรรม เชตวันวิทยา อำเภอลอง ทดลองใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำ (18/03/2562)
จังหวัดแพร่ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (18/03/2562) อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 (18/03/2562)
     
กำหนดกิจกรรมอาสาอาสาในนามรัฐบาล (14/12/2561)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2561)
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2561)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2561)
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2561)
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2561)
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2561)
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2561)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2561)
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2561)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2560)
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2560)
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2560)
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2560)
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2560)