จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2561)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2560)
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2560)
     
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุปูแจ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุ่มข้างขวาของพระพุทธเจ้า (17/08/2561) รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามาตรฐาน (17/08/2561)
นายกรัฐมนตรี สั่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวัง (17/08/2561) จังหวัดแพร่ จัดงาน “โคขุน Black Ko Sai งัวดำเมืองแป้” (17/08/2561)
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนระวัง พายุ “เบบินดา” (17/08/2561) ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (16/08/2561)
จังหวัดแพร่.........โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (15/08/2561) จังหวัดแพร่จัดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ (14/08/2561)
ชาวสวนในพื้นที่สูงของอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หันมาปลูกอะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ (14/08/2561) จังหวัดแพร่ประกวดซอต้านยาเสพติด (14/08/2561)
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (12/08/2561) ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุขวยปู พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไหล่ด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า (10/08/2561)
จังหวัดแพร่เชิญชวนประกวด คลิปวีดีโอ “เล่าเรื่องเมืองแพร่” (10/08/2561) จังหวัดแพร่เชิญชวนประกวดภาพถ่าย เล่าเรื่องเมืองแพร่ (10/08/2561)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ (10/08/2561) จังหวัดแพร่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (09/08/2561)
จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับพื้นที่ (09/08/2561) จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย “ผ้าซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้านสู่สากล” (09/08/2561)
เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดแพร่ (09/08/2561) จังหวัดแพร่สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ เข้ายึดคืนผืนป่า 10 ไร่เศษ (08/08/2561)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยังยืน (08/08/2561) จังหวัดแพร่กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (08/08/2561)
     
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2561)
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2561)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2561)
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2561)
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2561)
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2561)
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2561)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2561)
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2561)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2560)
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2560)
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2560)
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2560)
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2560)
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2560)