ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
เกษตรจังหวัดแพร่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา (21/02/2019)
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดแพร่ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (21/02/2019)
อ่าน 47 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ซักซ้อมความเข้าใจ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (21/02/2019)
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดแพร่ลงนามร่วมมือกับ วว. ด้านความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (20/02/2019)
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว (20/02/2019)
อ่าน 76 ครั้ง
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน ครบ 13 ปี (20/02/2019)
อ่าน 112 ครั้ง
สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดสัมมนาพบปะสมาชิกที่จังหวัดน่าน (18/02/2019)
อ่าน 21 ครั้ง
ผวจ.แพร่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย (18/02/2019)
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดแพร่นำสื่อและเครือข่ายติดตามโครงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18/02/2019)
อ่าน 47 ครั้ง
ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดแพร่ ในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ผล ส่งผลให้ฟ้าสดใส (17/02/2019)
อ่าน 146 ครั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า (16/02/2019)
อ่าน 173 ครั้ง
จังหวัดแพร่มอบรถแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลจากสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 (15/02/2019)
อ่าน 801 ครั้ง
ธ.ก.ส. แพร่จัดโครงการสินเชื่อสวัสดิการ อสม. แพร่ ชีวิตดี้ดี เพราะมี ธ.ก.ส. (14/02/2019)
อ่าน 1117 ครั้ง
รัฐบาลเพิ่มงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิประโยชน์ – การบริการสาธารณสุข (14/02/2019)
อ่าน 82 ครั้ง
จังหวัดแพร่คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (13/02/2019)
อ่าน 142 ครั้ง
จังหวัดแพร่ใช้มาตรการปิดป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดหน้าบ้านล้างถนนลดฝุ่น (13/02/2019)
อ่าน 341 ครั้ง
กรมป่าไม้ เตรียมจัดงานมหกรรมป่าไม้ ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (12/02/2019)
อ่าน 145 ครั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ (12/02/2019)
อ่าน 60 ครั้ง
จังหวัดแพร่เด็กนักเรียน ปิดจมูกเดินทางมาเรียนหนังสือ หลังฝุ่นละอองขนาดเล็กมีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน (12/02/2019)
อ่าน 459 ครั้ง
จังหวัดแพร่ สำรวจ 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 (12/02/2019)
อ่าน 2730 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>