จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2561 (22/09/2018)
อ่าน 233 ครั้ง
จังหวัดแพร่นำเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 2 จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่จังหสัดอุบลราชธานี (20/09/2018)
อ่าน 302 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี วัดพระนอน พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ ที่มาของชื่อวัด (19/09/2018)
ทำความรู้จักกับ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (17/09/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ครม. มีมติทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 (17/09/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
รัฐบาลมุ่งเน้นให้ต่อยอดตลาดประชารัฐ ทั้งการบริหารจัดการและขายผ่านระบบออนไลน์ (17/09/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน SO ARTS @NORTH แพร่พาเพลิน (15/09/2018)
อ่าน 174 ครั้ง
จังหวัดแพร่........ชาวไทลื้อในพื้นที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 (15/09/2018)
อ่าน 148 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ (14/09/2018)
อ่าน 68 ครั้ง
จังหวัดแพร่.......กลุ่มประชาชนชาวตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ยื่นหนังสือคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (14/09/2018)
อ่าน 362 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (14/09/2018)
อ่าน 47 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุวัดพระร่วง พระธาตุพระร่วง พระธาตุแห่งความรุ่งเรือง (12/09/2018)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย (12/09/2018)
อ่าน 125 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี 2561 (12/09/2018)
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (10/09/2018)
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด (10/09/2018)
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงาน “สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561” (08/09/2018)
อ่าน 421 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า (08/09/2018)
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกาศผลประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ "เล่าเรื่องเมืองแพร่” (08/09/2018)
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดแพร่......รถทัวร์ บขส แม่สาย-กรุงเทพ มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตกเหวที่อำเภอสอง (08/09/2018)
อ่าน 86 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>