ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> สาระน่ารู้

สาระน่ารู้
การนำ Big Data มาใช้งานกับการทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน (18/05/2018)
อ่าน 52 ครั้ง
QR Code ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ (08/06/2017)
อ่าน 121 ครั้ง
QR code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ (08/06/2017)
อ่าน 130 ครั้ง
“น้ำตกห้วยโรง มนต์เสน่ห์แหล่งธรรมชาติ ชื่นชมต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ (21/01/2016)
อ่าน 287 ครั้ง
QR Code จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (18/06/2015)
อ่าน 231 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นสัก ปลูกรัก เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รองรับอาเซียน (30/12/2014)
อ่าน 175 ครั้ง
จังหวัดแพร่เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ บูชาพระธาตุอินทร์แขวน ที่บ้านนาคูหา (03/07/2014)
อ่าน 387 ครั้ง
ม่อนเสาหินพิศวง (20/06/2014)
อ่าน 908 ครั้ง
"งานปั้นขี้เลื่อย" HandMade ของคนไทย100% (11/09/2013)
อ่าน 715 ครั้ง
ศิลปะการแกะสลักบ้านวังหลวงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ภาคภูมิใจของ “สล่าเมืองแพร่” (10/09/2013)
อ่าน 905 ครั้ง
เยือนเมืองแพร่ แวะบ้านไทรย้อย “ถิ่นกำเนิดเสาชิงช้า” (10/09/2013)
อ่าน 378 ครั้ง
แม่จองไฟ รางวัลจากธรรมชาติ (10/09/2013)
อ่าน 388 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ “วัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน บ้านบุญแจ่ม” (10/09/2013)
อ่าน 857 ครั้ง
ท่องเที่ยวทั่วไป (10/09/2013)

หน้า : [1]