จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> สาระน่ารู้

สาระน่ารู้
การนำ Big Data มาใช้งานกับการทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน (18/05/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการขยายระยะเวลาเกษียณอายุราชการ (18/05/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
QR Code ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ (08/06/2017)
อ่าน 87 ครั้ง
QR code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ (08/06/2017)
อ่าน 90 ครั้ง
เชิญชม ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ (29/05/2017)
อ่าน 75 ครั้ง
“น้ำตกห้วยโรง มนต์เสน่ห์แหล่งธรรมชาติ ชื่นชมต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ (21/01/2016)
อ่าน 219 ครั้ง
โครงการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ก่อนที่จะพระราชทาน (19/01/2016)
อ่าน 201 ครั้ง
พัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ คือแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ (30/11/2015)
อ่าน 451 ครั้ง
QR Code จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (18/06/2015)
อ่าน 192 ครั้ง
สมุนไพร พืชทางเลือกจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวแพร่ (12/01/2015)
อ่าน 1574 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นสัก ปลูกรัก เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รองรับอาเซียน (30/12/2014)
อ่าน 155 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (22/12/2014)
อ่าน 253 ครั้ง
จังหวัดแพร่เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ บูชาพระธาตุอินทร์แขวน ที่บ้านนาคูหา (03/07/2014)
อ่าน 294 ครั้ง
ม่อนเสาหินพิศวง (20/06/2014)
อ่าน 752 ครั้ง
"งานปั้นขี้เลื่อย" HandMade ของคนไทย100% (11/09/2013)
อ่าน 606 ครั้ง
ศิลปะการแกะสลักบ้านวังหลวงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ภาคภูมิใจของ “สล่าเมืองแพร่” (10/09/2013)
อ่าน 747 ครั้ง
เยือนเมืองแพร่ แวะบ้านไทรย้อย “ถิ่นกำเนิดเสาชิงช้า” (10/09/2013)
อ่าน 289 ครั้ง
แม่จองไฟ รางวัลจากธรรมชาติ (10/09/2013)
อ่าน 267 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ “วัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน บ้านบุญแจ่ม” (10/09/2013)
อ่าน 700 ครั้ง
ท่องเที่ยวทั่วไป (10/09/2013)

หน้า : [1]