ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน
การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (21/01/2016)
อ่าน 351 ครั้ง
เสาหลักอาเซียนไทย โอกาสทางวัฒนธรรม (21/01/2016)
อ่าน 241 ครั้ง
ภาษาอาเซียนที่น่ารู้ (21/01/2016)
อ่าน 268 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน (30/01/2015)
อ่าน 218 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดประกวดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง รองรับตลาดการค้าอาเซียนในอนาคต (21/01/2015)
อ่าน 272 ครั้ง
กรมทางหลวงสรุปผลการศึกษาโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 สายร้องกวาง – งาว รองรับสู่ประชาคมอาเซียน (09/10/2014)
อ่าน 193 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน (16/09/2014)
บทความเรื่อง นอกเหนือจากหนังสือเดินทางแล้วต้องใช้เอกสารใดเพิ่มเติมในการเดินทางข้ามแดน (10/09/2014)
อ่าน 156 ครั้ง
บทความ เรื่อง ต้องใช้วีซ่า หรือไม่ในการเดินทางในกลุ่มอาเซียน (10/09/2014)
อ่าน 210 ครั้ง
บทความเรื่อง เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไร และมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอย่างไร (22/08/2014)
บทความเรื่อง ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด (22/08/2014)
บทความเรื่อง เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (22/08/2014)
อ่าน 105 ครั้ง
บทความเรื่อง คนไทยและประเทศไทย ได้อะไรจากประชาคมอาเซียน (04/08/2014)
อ่าน 227 ครั้ง
บทความ เรื่อง ASEAN Common Visa (25/07/2014)
อ่าน 244 ครั้ง
บทความเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร (17/07/2014)
อ่าน 111 ครั้ง
บทความเรื่อง สกุลเงินประเทศอาเซียน ตอนที่ 4 (10/07/2014)
อ่าน 389 ครั้ง
บทความอาเซียน เรื่อง การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด (04/07/2014)
อ่าน 170 ครั้ง
บทความอาเซียน เรื่อง อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร (27/06/2014)
อ่าน 119 ครั้ง
บทความเรื่อง สกุลเงินประเทศอาเซียน ตอนที่ 3 (09/06/2014)
อ่าน 158 ครั้ง
บทความเรื่อง สกุลเงินประเทศอาเซียน ตอนที่ 2 (09/06/2014)
อ่าน 228 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>