ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดกิจกรรมอาสาอาสาในนามรัฐบาล (14/12/2018)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2018)
download 45
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2018)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2018)
อ่าน 41 ครั้ง
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2018)
อ่าน 51 ครั้ง
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2018)
อ่าน 46 ครั้ง
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2018)
อ่าน 65 ครั้ง
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2018)
อ่าน 65 ครั้ง
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2017)
อ่าน 133 ครั้ง
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2017)
อ่าน 104 ครั้ง
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2017)
อ่าน 88 ครั้ง
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2017)
อ่าน 268 ครั้ง
กระทรวงกลาโหม เปิดตัวมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย” เดินหน้าสร้างความปรองดอง (15/12/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
พระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล (24/11/2017)
อ่าน 79 ครั้ง
การลดความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการทางการแพทย์ (24/11/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
บ้านป่าตึงงาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (24/11/2017)
อ่าน 231 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>