จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2017)
อ่าน 15 ครั้ง
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
กระทรวงกลาโหม เปิดตัวมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย” เดินหน้าสร้างความปรองดอง (15/12/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
พระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล (24/11/2017)
อ่าน 22 ครั้ง
การลดความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการทางการแพทย์ (24/11/2017)
อ่าน 22 ครั้ง
บ้านป่าตึงงาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (24/11/2017)
อ่าน 28 ครั้ง
จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่ภาคใต้ (24/11/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
อกนร. มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว (21/11/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
ททท. สะท้อนภาพความงามผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21/11/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ (21/11/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
“จิตอาสา” สานต่อพระราชปณิธาน (21/11/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
ธนาคารโลกเลื่อนอันดับ “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย” จากอันดับที่ ๔๖ ขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก นับเป็นอันดับ ๓ ของอาเซียน (14/11/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
กลยุทธ์ “ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” (14/11/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
กระทรวงแรงงานชี้แจงแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมาทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ (14/11/2017)
อ่าน 21 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>