จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2018)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2018)
อ่าน 68 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2018)
อ่าน 87 ครั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2018)
อ่าน 140 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2017)
อ่าน 179 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2017)
อ่าน 323 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2017)
อ่าน 106 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13/08/2017)
อ่าน 125 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ (13/08/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/08/2017)
อ่าน 86 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ และสาขา (13/08/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ขนาดพื้นที่ 760 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำระหว่างโกดักเก็บใบยา หมายเลข 4 และ 5 ที่สถานีใบยาร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (13/08/2017)
อ่าน 172 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศขายทอดตลาดมาตร วัดน้ำทองเหลืองและเหล็กหล่อที่ชำรุก-เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งาน จำนวน 13 รายการ (13/08/2017)
อ่าน 109 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (27/07/2017)
อ่าน 74 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 73 รายการ (20/07/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (20/07/2017)
อ่าน 70 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย (18/07/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน อาคารสโมสรและบ้านพักรับรองที่สำนักงานยาสูบแพร่ (14/07/2017)
อ่าน 126 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (14/07/2017)
อ่าน 103 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>