จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่ (16/11/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (15/11/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่สั่งหยุดเรียน 7 วัน เนื่องจากพบเด็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก (15/11/2018)
อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดแพร่มุ่งเน้นทุกภาคส่วนบริหารจัดการขยะในพื้นที่ รณรงค์ให้จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก (15/11/2018)
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดแพร่บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (14/11/2018)
อ่าน 37 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 (14/11/2018)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดแพร่ต้อนรับนักวิ่งตามโครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดน่านและพะเยา เพื่อส่งต่อยังจังหวัดอุตรดิตถ์ (14/11/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
ครม.เห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์การขอ Smart Visa (13/11/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
กลุ่มต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดแพร่ เรียกร้องขอให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หลังส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง สนช. (12/11/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ (12/11/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ (10/11/2018)
อ่าน 145 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 (09/11/2018)
อ่าน 172 ครั้ง
นายช่างรังวัดที่ดิน หันมาเพาะเลี้ยงหนูพุก เป็นสัตว์เศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้งาม (09/11/2018)
อ่าน 67 ครั้ง
ประชาชนในพื้นที่สูง เผชิญกับความหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิอยู่ที่ 17-20 องศาเซลเซียส (09/11/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
ติดตามความคืบหน้าของโครงการไทยนิยมยั่งยืน (08/11/2018)
อ่าน 73 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จัดงาน “การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0” (08/11/2018)
อ่าน 56 ครั้ง
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่โกอินเตอร์ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (07/11/2018)
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ (07/11/2018)
อ่าน 62 ครั้ง
รัฐบาลผลักดันแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (06/11/2018)
อ่าน 41 ครั้ง
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” (06/11/2018)
อ่าน 46 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ถัดไป>>