ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (13/03/2017)
อ่าน 270 ครั้ง
เกษตรกรตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง (13/03/2017)
อ่าน 378 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (13/03/2017)
อ่าน 457 ครั้ง
เกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (10/03/2017)
อ่าน 267 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมพิธีบวงสรวงต้นสักทอง เพื่อนำไปทำเสาหลักเมืองนราธิวาส (09/03/2017)
อ่าน 803 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่ (07/03/2017)
อ่าน 509 ครั้ง
เริ่มแล้วงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2560 (07/03/2017)
อ่าน 343 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานตามโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน (06/03/2017)
อ่าน 515 ครั้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน (03/03/2017)
อ่าน 255 ครั้ง
จังหวัดแพร่ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสมมุติสถานการณ์อัคคีภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 (02/03/2017)
อ่าน 417 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบไฟส่องสว่างถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ (02/03/2017)
อ่าน 373 ครั้ง
จังหวัดแพร่เชิญชวนเสนอรายชื่อพิจารณาคัดเลือกตามโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 (02/03/2017)
อ่าน 356 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (02/03/2017)
อ่าน 367 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (01/03/2017)
อ่าน 563 ครั้ง
เกษตรกรชาวอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่หันมาปลูกส้มเขียวหวานแทนสวนพริกและไม้สัก ได้ผลดี (28/02/2017)
อ่าน 460 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (28/02/2017)
อ่าน 242 ครั้ง
สภ.เมืองแพร่จัดแถลงผลการจับกุมยาบ้า 17,823 เม็ด และผู้ต้องหา 4 ราย (28/02/2017)
อ่าน 280 ครั้ง
จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอำเภอร้องกวาง (24/02/2017)
อ่าน 400 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 (24/02/2017)
อ่าน 276 ครั้ง
จังหวัดแพร่ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟศาลากลางจังหวัด (23/02/2017)
อ่าน 524 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>