ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปรองดองสามัคคี ทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน (26/07/2016)
อ่าน 250 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (26/07/2016)
อ่าน 268 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (26/07/2016)
อ่าน 231 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรม พระยาไชยบูรณ์ สดุดีวีรกรรมผู้ไม่แพ้ (26/07/2016)
อ่าน 261 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง (23/07/2016)
อ่าน 418 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรม พระยาไชยบูรณ์ ประจำปี 2559 (22/07/2016)
อ่าน 329 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพัฒนาพรรณวดีทรงพระราชทานเทียนพรรษาไปถวายยังวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ (22/07/2016)
ชาวแพร่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาสืบสานประเพณี (15/07/2016)
อ่าน 308 ครั้ง
คณะกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (15/07/2016)
อ่าน 401 ครั้ง
จังหวัดแพร่สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดแพร่ (15/07/2016)
อ่าน 964 ครั้ง
จังหวัดแพร่ พร้อมใจรักษาศีล 5 มุ่งหวังสันติสุข (14/07/2016)
อ่าน 357 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14/07/2016)
อ่าน 343 ครั้ง
เกษตรกรชาวสวนลองกอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่เก็บผลผลิตออกจำหน่ายหลังรอดตายจากภาวะภัยแล้ง (14/07/2016)
อ่าน 369 ครั้ง
เกษตรกรชาวสวนเงาะในอำเภอลอง จังหวัดแพร่หันมาปลูกพริกไทยเสริมรายได้ (14/07/2016)
อ่าน 684 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2016)
อ่าน 280 ครั้ง
จังหวัดแพร่ ปลุกเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (10/07/2016)
อ่าน 348 ครั้ง
อาชีพทำข้าวแคบประสบปัญหาข้าวแคบเน่าขึ้นราหลังฝนตกหลายวัน (08/07/2016)
อ่าน 512 ครั้ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หารือแนวทางจัดการตะกอนฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ (08/07/2016)
อ่าน 452 ครั้ง
จังหวัดแพร่เปิดการอบรมโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ (08/07/2016)
อ่าน 334 ครั้ง
จังหวัดแพร่ เตรียมคัดเลือกครูส่งประกวดรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (08/07/2016)
อ่าน 347 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>