ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
คณะกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (15/07/2016)
อ่าน 409 ครั้ง
จังหวัดแพร่สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดแพร่ (15/07/2016)
อ่าน 971 ครั้ง
จังหวัดแพร่ พร้อมใจรักษาศีล 5 มุ่งหวังสันติสุข (14/07/2016)
อ่าน 364 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14/07/2016)
อ่าน 343 ครั้ง
เกษตรกรชาวสวนลองกอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่เก็บผลผลิตออกจำหน่ายหลังรอดตายจากภาวะภัยแล้ง (14/07/2016)
อ่าน 376 ครั้ง
เกษตรกรชาวสวนเงาะในอำเภอลอง จังหวัดแพร่หันมาปลูกพริกไทยเสริมรายได้ (14/07/2016)
อ่าน 717 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2016)
อ่าน 284 ครั้ง
จังหวัดแพร่ ปลุกเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (10/07/2016)
อ่าน 353 ครั้ง
อาชีพทำข้าวแคบประสบปัญหาข้าวแคบเน่าขึ้นราหลังฝนตกหลายวัน (08/07/2016)
อ่าน 538 ครั้ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หารือแนวทางจัดการตะกอนฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ (08/07/2016)
อ่าน 466 ครั้ง
จังหวัดแพร่เปิดการอบรมโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ (08/07/2016)
อ่าน 336 ครั้ง
จังหวัดแพร่ เตรียมคัดเลือกครูส่งประกวดรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (08/07/2016)
อ่าน 349 ครั้ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ (07/07/2016)
อ่าน 552 ครั้ง
จังหวัดแพร่เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศยช. พร้อมมอบป้ายจำนวน 55 แห่ง (07/07/2016)
อ่าน 397 ครั้ง
จังหวัดแพร่ พร้อมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (06/07/2016)
อ่าน 439 ครั้ง
ตำบลช่อแฮ-ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ กำหนดจัดแข่งขันกีฬา ช่อแฮ-ป่าแดงเกมส์ ครั้งที่ 1 (06/07/2016)
อ่าน 382 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่กำหนดจัดงาน วิถีถิ่น วิถีแป้ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น (06/07/2016)
อ่าน 325 ครั้ง
ชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 4 กอ.รมน. จับกุมไม้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (05/07/2016)
อ่าน 1411 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการประกวดการปลูกต้นไม้ยมหิน ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด ประจำปี 2559 (05/07/2016)
อ่าน 474 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (05/07/2016)
อ่าน 323 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>