ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
เกษตรกรตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ปลูกแตงโมขายทดแทนการทำนาปรังในช่วงแล้งนี้ (07/04/2016)
อ่าน 365 ครั้ง
ชาวบ้านผาตืม หมู่ 8 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ดูแลรักษาป่าต้นน้ำทำให้มีน้ำใช้ในช่วงแล้งนี้ (07/04/2016)
อ่าน 440 ครั้ง
เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สองโรงงานในพื้นที่ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (07/04/2016)
อ่าน 301 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแพร่ยังพบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่ (05/04/2016)
อ่าน 263 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา (05/04/2016)
อ่าน 507 ครั้ง
กรมการจัดหางาน เปิดให้แรงงานต่างด้าวต่อสัญญา (05/04/2016)
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/04/2016)
อ่าน 222 ครั้ง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลง การปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรม จราจร และปัญหาสังคม (04/04/2016)
อ่าน 333 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันสายใจไทย ประจำปี 2559 (02/04/2016)
อ่าน 245 ครั้ง
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีใบรับรองความรู้ ความสามารถจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (01/04/2016)
อ่าน 294 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประสบภาวะน้ำในลำห้วยเริ่มแห้ง ไม่สามารถสูบน้ำช่วยเกษตรกรได้ ขณะที่ข้าวกำลังออกรวงรอน้ำ (01/04/2016)
อ่าน 278 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดพิธีปิดกิจกรรมและส่งมอบพื้นที่ให้ อปท.ดูแลรักษาในการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (01/04/2016)
อ่าน 219 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และงานวันข้าราชการพลเรือน (31/03/2016)
อ่าน 248 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานไหว้สาพระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2559 (31/03/2016)
อ่าน 288 ครั้ง
จังหวัดแพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 (31/03/2016)
อ่าน 322 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานประกวดโคเนื้อ “โคดำเมืองแพร่ 2559” (30/03/2016)
อ่าน 346 ครั้ง
จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมกิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก และกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ (30/03/2016)
อ่าน 245 ครั้ง
จังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินล้านนา (30/03/2016)
อ่าน 307 ครั้ง
จังหวัดแพร่ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก (29/03/2016)
อ่าน 203 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดแพร่เตือนประชาชนระวังโรคในช่วงฤดูร้อน (29/03/2016)
อ่าน 235 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>