จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดโครงการ พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย (21/01/2016)
อ่าน 321 ครั้ง
วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ประจำปี 2559 (21/01/2016)
อ่าน 426 ครั้ง
รัฐบาลออกมาตรการรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ (21/01/2016)
อ่าน 249 ครั้ง
หอการค้าแพร่ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดแพร่สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์งาน 1,188 จังหวัดแพร่ (19/01/2016)
อ่าน 398 ครั้ง
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง (19/01/2016)
อ่าน 370 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (18/01/2016)
อ่าน 346 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (18/01/2016)
อ่าน 296 ครั้ง
จังหวัดแพร่ออกสลากกาชาดการกุศล ภายในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ (15/01/2016)
อ่าน 1505 ครั้ง
จังหวัดแพร่ปลูกต้นยมหิน ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (14/01/2016)
อ่าน 286 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่กำหนดจัดการปฏิบัติธรรมรุกขมูล (13/01/2016)
อ่าน 262 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรที่จังหวัดแพร่ (12/01/2016)
อ่าน 264 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเมืองแพร่ครบ 1,188 ปี (11/01/2016)
อ่าน 838 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานพริก และนิทรรศการด้านการเกษตร (08/01/2016)
อ่าน 274 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานฤดูหนาว และงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559 (08/01/2016)
อ่าน 504 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดงานมอบของขวัญจากใจ พม. ประจำปี 2559 (07/01/2016)
อ่าน 394 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (07/01/2016)
อ่าน 278 ครั้ง
ชาวตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ร่วมกันน้ำกระสอบทรายกั้นลำน้ำยม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (06/01/2016)
อ่าน 284 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานฤดูหนาวประจำปี 2559 (06/01/2016)
อ่าน 455 ครั้ง
จังหวัดแพร่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอด 7 วัน (05/01/2016)
อ่าน 414 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (04/01/2016)
อ่าน 310 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ถัดไป>>