ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
ตำรวจภูธรแพร่เสริมศักยภาพสายตรวจด้วยการมอบรถจักรยานยนต์ใหม่ (15/02/2016)
อ่าน 321 ครั้ง
แขวงทางหลวงแพร่ประชุมรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงโครงการก่อสร้างใหม่ ทางหลวงหมายเลข 103 (15/02/2016)
อ่าน 292 ครั้ง
จังหวัดแพร่ กิจกรรม “สัมผัสรักนิรันดร์ ตำนานพระลอ” ณ อุยานลิลิตพระลอ (15/02/2016)
อ่าน 384 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่แจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า (15/02/2016)
อ่าน 904 ครั้ง
อำเภอเด่นชัย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2559 (15/02/2016)
อ่าน 585 ครั้ง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (12/02/2016)
อ่าน 318 ครั้ง
จังหวัดแพร่เร่งดำเนินการโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท (12/02/2016)
อ่าน 324 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดแพร่ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมแนะนำอาชีพเสริมทดแทน (11/02/2016)
อ่าน 299 ครั้ง
ไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (11/02/2016)
อ่าน 568 ครั้ง
กลุ่มพลังมวลชนอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ร่วมสร้างฝายประชารัฐ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง (10/02/2016)
อ่าน 355 ครั้ง
เกษตรกรอำเภอสองประสบความสำเร็จจากการทดลองปลูกพืชใช้น้ำน้อย (10/02/2016)
อ่าน 526 ครั้ง
เกษตรอำเภอร้องกวางแนะนำแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต (10/02/2016)
อ่าน 337 ครั้ง
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกลำใยขณะนี้ลำใยออกดอกแล้วระวังหนอนกินช่อดอก (10/02/2016)
อ่าน 286 ครั้ง
เกษตรจังหวัดแพร่แจ้งโครงการอบรมของ ศพก. แก้ไขปัญหาเกษตรกร (10/02/2016)
อ่าน 351 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 (10/02/2016)
อ่าน 327 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันพืชผักปลอดภัยสู่มาตรฐาน Asean GAP จังหวัดแพร่ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตร ระดับจังหวัด (10/02/2016)
อ่าน 318 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่ จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย (09/02/2016)
อ่าน 301 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด (09/02/2016)
อ่าน 224 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีไฟป่าและหมอกควัน (08/02/2016)
อ่าน 295 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๖ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในจังหวัดแพร่ (05/02/2016)
อ่าน 280 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>