ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดโครงการรณรงค์การประหยัดน้ำในครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (29/02/2016)
อ่าน 367 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 100 ปี สหกรณ์ไทย (26/02/2016)
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรแมลงวันผลไม้ ประจำปี 2559 (26/02/2016)
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดแพร่ร่วมกำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ (26/02/2016)
อ่าน 330 ครั้ง
ตำรวจวังชิ้น จังหวัดแพร่จับกุมมือเผาวัชพืชในพื้นที่การเกษตร (26/02/2016)
อ่าน 303 ครั้ง
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ (25/02/2016)
อ่าน 375 ครั้ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (25/02/2016)
อ่าน 310 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (25/02/2016)
อ่าน 318 ครั้ง
โครงการแนวทางการจัดการการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙ (25/02/2016)
อ่าน 319 ครั้ง
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (25/02/2016)
อ่าน 289 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม “100 ปีสหกรณ์ไทย” (24/02/2016)
อ่าน 371 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำยม (24/02/2016)
อ่าน 435 ครั้ง
จังหวัดแพร่ชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (24/02/2016)
อ่าน 279 ครั้ง
จังหวัดแพร่ปล่อยขบวนจักรยานและมวลชน รณรงค์งดการเผาป่าและเผาทำลายวัชพืช (23/02/2016)
อ่าน 355 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่ (23/02/2016)
อ่าน 309 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ (19/02/2016)
อ่าน 1587 ครั้ง
ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 (19/02/2016)
อ่าน 657 ครั้ง
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (17/02/2016)
download 375
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (17/02/2016)
อ่าน 331 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบรถจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน (17/02/2016)
อ่าน 382 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>