ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
ครม.ขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (27/09/2018)
อ่าน 64 ครั้ง
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (27/09/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
รู้จักกับ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (27/09/2018)
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก (27/09/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดแพร่เปิดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตลาดนำการผลิต (27/09/2018)
อ่าน 138 ครั้ง
อำเภอหนองม่วงไข่ คว้ารางวัลชนะเลิศ อำเภอสะอาด ประจำปี 2561 ของจังหวัดแพร่ (26/09/2018)
อ่าน 643 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุศรีชุม วัดศรีชุม วัดเก่าแก่มีมาก่อนสร้างเมืองแพร่ (26/09/2018)
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2561 (26/09/2018)
อ่าน 418 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2561 (22/09/2018)
อ่าน 392 ครั้ง
จังหวัดแพร่นำเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 2 จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่จังหสัดอุบลราชธานี (20/09/2018)
อ่าน 438 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี วัดพระนอน พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ ที่มาของชื่อวัด (19/09/2018)
ทำความรู้จักกับ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (17/09/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
ครม. มีมติทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 (17/09/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
รัฐบาลมุ่งเน้นให้ต่อยอดตลาดประชารัฐ ทั้งการบริหารจัดการและขายผ่านระบบออนไลน์ (17/09/2018)
อ่าน 35 ครั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน SO ARTS @NORTH แพร่พาเพลิน (15/09/2018)
อ่าน 241 ครั้ง
จังหวัดแพร่........ชาวไทลื้อในพื้นที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 (15/09/2018)
อ่าน 238 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ (14/09/2018)
อ่าน 128 ครั้ง
จังหวัดแพร่.......กลุ่มประชาชนชาวตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ยื่นหนังสือคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (14/09/2018)
อ่าน 494 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (14/09/2018)
อ่าน 101 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุวัดพระร่วง พระธาตุพระร่วง พระธาตุแห่งความรุ่งเรือง (12/09/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>